Over Doelen en Dromen

Iedereen in het voortgezet onderwijs heeft recht op een positieve omgeving waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkeling

Als de school een aantrekkelijke plek is dan is iedereen gemotiveerd en wordt er goed gepresteerd. Schep (of verduurzaam) een schoolklimaat waar personen onderling worden gewaardeerd om wie ze zijn. Het project Over Doelen en Dromen kan je daarbij helpen.

Project

Over Doelen en Dromen bestaat uit een trainingsmiddag voor mentoren, 4 mentorlessen voor leerlingen, een culturele projectdag en een voorstelling. De voorstelling houdt een (lach)spiegel voor over hoe we vaak samen bezig zijn als het gaat over doelen en dromen en wat wenselijk zou zijn.

Kennismaken

We komen graag met de teamleider van de 2e en of 3e klassen overleggen of het project voor jullie geschikt is of dat jullie liever een andere route nemen (en of we daar evt. ook bij kunnen adviseren).