Privacybeleid

Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie

Mijn webadressen zijn:
https://moeswagenaar.nl
https://kunstenfilosofie.nl
https://filox.academy
https://filoxdagen.nl

Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres: Mekkelholtsweg 38 (meestal geen bezoekadres)
Postcode: 7523 DE
Plaats: Enschede
KvK nr.: 08180854
BTW nr.: NL171388549b01
Telefoonnummer: 06 53554820
e-mailadres: moes@kunstenfilosofie.nl

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie. Wees je er dus van bewust dat Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie.

Persoonsgegevens die Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie verzamelt

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie kan verwerken:

– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw adresgegevens;
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– Jouw IP-adres;
– Jouw geboortedatum en geboorteplaats;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek). – Gegevens over jouw activiteiten op de website;
– Klantnummer;
– Bestelnummer;
– Bestelgegevens;
– Plaatsnaam;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie verwerkt

Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via moes@kunstenfilosofie.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie persoonsgegevens verwerkt

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

1. Voor het afhandelen van jouw betaling; omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame; omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven.

3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren; omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten; gerechtvaardigd belang.

5. Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

6. Om goederen en diensten bij je af te leveren; omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

7. Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte; Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting.

8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving; op basis van een wettelijke plicht. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie) tussen zit.

Hoelang jouw gegevens bewaard worden

Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens delen met derden/anderen

Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden zal Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie je gegevens kunnen delen:

Derde: Facturatie systeem Poppyz; verwerker; doel is om facturen en offertes te kunnen opmaken; de gegevens die gebruikt worden zijn gegevens die benodigd zijn voor het opmaken van offertes en facturen.

Derde: Email- en websiteprovider Versio; verwerker; doel is voor de website en e-mails; de gegevens die gebruikt worden zijn voornaam en mailadres.

Derde: Email-programma MailChimp; verwerker; doel is voor de website en e-mails; de gegevens die gebruikt worden zijn voornaam en mailadres.

Derde: ASN Bank ; verwerkingsverantwoordelijke; doel is om betalingen voor mij te genereren; gegevens die gebruikt worden zijn bankrekeningnummer en naam.

Derde: Betaalsysteem Molly; verwerkingsverantwoordelijke; doel is om betalingen voor mij te genereren; gegevens die gebruikt worden zijn bankrekeningnummer en naam.

Dit zijn stuk voor stuk partijen met een sterk eigen privacy-protocol.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar moes@kunstenfilosofie.nl. Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Indienen klacht

Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Tracking cookies (worden op dit moment nog niet gebruikt, maar kunnen in de toekomst voorkomen onder de volgende condities)
Met jouw toestemming plaats ik een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kan ik te weten komen dat je naast mijn website ook op de betreffende andere website(s) uit mijn netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, de zogenaamde tracking cookies. Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders of social mediabedrijven deze cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Deze tracking cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Google Analytics (wordt op dit moment nog niet gebruikt, maar kan in de toekomst voorkomen onder de volgende condities)
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google  niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons (wordt op dit moment nog niet gebruikt, maar kan in de toekomst voorkomen onder de volgende condities)
Op de website van Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Facebook
Ik gebruik Facebook en Facebook Messegner met ManyChat om automatische gesprekjes te voeren met mensen die contact opnemen via Facebook. Als je “stop” typt in de chat dan wordt deze dienst automatisch weer gestopt.

Ik gebruik nog geen Facebook Ads, maar dit kan in de toekomst gebeuren. Facebook is verantwoordelijk voor de profielen die ik Facebook zelf laat aanmaken. Ik maak geen look-a-like audiences of profielen aan van informatie over klanten die ik zelf doorgeef aan facebook en ga dit ook niet doen in de toekomst zonder dat ik dit uitdrukkelijk zal vermelden in de privacyverklaring.

Beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. Het apparaat waarmee ik toegang heb tot de persoonsgegevens is vergendeld met een sterk wachtwoord. Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Moes Wagenaar – Kunst en Filosofie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via moes@kunstenfilosofie.nl

– Deze privacy- en cookieverklaring is van april 2019 –